Discipelschap

Om Jezus te leren volgen is het belangrijk elkaar te helpen door een voorbeeld te zijn en ons leven te delen met de ander.

Een paar voorbeelden zijn:

  • de relatie met God
  • onderlinge relaties in de gemeenten
  • hoe je een getuige kan zijn

Discipelschap: een voorbeeld voor een ander zijn