Anbi

Titel Omschrijving
Statutaire naam Evangelische Gemeente Immanuël
Publieke naam intern/extern Evangelische Gemeente Immanuël
Kamer van Koophandel 53716868
RSIN / fiscaal 818632379
Post- en bezoekadres Zwarteweg 10, 8181PD Heerde
Doelstelling “Onze missie is een gemeente te zijn, die de liefde van Christus uitstraalt, door te investeren in onze relatie met God, met elkaar en met de wereld om ons heen.”
Hoofdlijnen beleidsplan Klik hier voor het beleidsplan
Beloningsbeleid De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuurswerkzaamheden.
Financiële verantwoording Klik hier voor het financiële verslag