Christus centraal

We willen Jezus centraal stellen in onze gemeente.

Aanbidding
Eén van de manieren waarop we dat doen is door Hem de plaats te geven die Hem toekomt in onze aanbidding. Dit doen we in de samenkomsten en in de groeigroepen. We nemen tijd om te zingen.

Getuigen
Wij moedigen elkaar aan om te vertellen hoe Hij aanwezig is in ons leven en om te getuigen van Zijn grote daden.

Groeigroepen
Een andere manier om Hem te leren kennen is door Zijn woord, de Bijbel te bestuderen. We leren met en van elkaar. We doen onderlinge Bijbelstudies, we luisteren naar overdenkingen en soms laten we een overdenking of studie verzorgen door iemand van buiten de gemeente.

Gebed
Tenslotte zoeken we Hem in gebed. We doen voorbede voor elkaar en de wereld, we leggen Hem onze vreugde en ons verdriet voor en we zoeken Zijn leiding voor ons dagelijks leven als persoon en als gemeente.

Zo groeien we in kennis en afhankelijkheid van Onze Heer. We worden ons steeds meer bewust van Zijn liefde voor een ieder van ons en zullen steeds meer in staat zijn Zijn liefde ook daadwerkelijk handen en voeten te geven in de omgang met de mensen om ons heen.