Christus Centraal

We willen een gemeente zijn die de liefde van Jezus uitstraalt. Dat kan alleen wanneer we Hem kennen.

Eén van de manieren waarop we dat doen is door Hem de plaats te geven die Hem toekomt in onze aanbidding. Dit doen we in de diensten en in de groeigroepen. We nemen tijd om te zingen, om aan elkaar te vertellen hoe Hij aanwezig is in ons leven en om te getuigen van Zijn grote daden.

Een andere manier om Hem te leren kennen is door Zijn woord, de Bijbel te bestuderen. We leren met en van elkaar. We doen onderlinge Bijbelstudies, we luisteren naar overdenkingen en soms laten we een studie verzorgen door iemand van buiten de gemeente.

Ten slotte zoeken we Hem in gebed. We doen voorbede voor elkaar en de wereld, we leggen Hem onze vreugde en ons verdriet voor en we zoeken Zijn leiding voor ons dagelijks leven als persoon en als gemeente.

Zo groeien we in ontmoeting, kennis en afhankelijkheid van Onze Heer. We worden ons steeds meer bewust van Zijn liefde voor een ieder van ons en zullen steeds meer in staat zijn Zijn liefde ook daadwerkelijk handen en voeten te geven in de omgang met de mensen om ons heen.

Pagina Afbeelding Christus Centraal