Vorming van leiders

God belooft dat hij aan ieder die in Hem gelooft niet alleen Zijn Geest, maar ook gaven zal geven voor opbouw van de gemeente. Ieder gemeentelid zal dan ook over een of meerdere gaven en talenten beschikken die nodig zijn voor de bouw van Gods koninkrijk en zijn gemeente. Deze gaven willen we ontdekken en ontwikkelen. In de groeigroepbijeenkomsten oefenen we, de een in aanbidding of gebed, de ander in gastvrijheid of onderwijs, een derde in pastorale zorg, leiding geven of een andere manier van dienen.

De groeigroep is een werkplek waar mensen kunnen groeien en zich ontplooien. Ook in de samenkomsten geven we elkaar daarvoor de ruimte. Zo gaan niet alleen volleerde predikers en aanbiddingleiders bij ons vóór in de diensten, maar ook gemeenteleden die hun gave daarvoor aan het ontwikkelen zijn.

Pagina Afbeelding Vorming van leiders