Gericht op Evangelisatie

In deze wereld waarin veel mensen op zoek zijn naar zingeving, liefde en aandacht hebben we een boodschap die levensveranderend is en die we niet voor onszelf mogen houden:

Er is een God die ons geschapen heeft, die van ons houdt en een persoonlijke relatie wil met ieder mens!

Dat wat wij ontdekt hebben en zo waardevol is gebleken willen we delen. Ieder gemeentelid oefent  zich erin het geloof in woorden en daden om te zetten in het leven van alledag.

Daarnaast bieden we als gemeente twee keer per jaar een alpha-cursus aan. Iedereen, zowel van buiten als van binnen de gemeente, kan kennismaken met het geloof in Jezus Christus. Het zijn fijne avonden (en een weekend) met een maaltijd, ontmoeting, gesprekken, bemoediging en onderwijs.

Verder zijn er in de gemeente een aantal mensen die van zending en evangelisatie hun dagtaak hebben gemaakt. Als gemeente zijn we betrokken bij hun werk in geestelijke en praktische zin. Daarnaast zijn er jonge gemeenteleden die zich oriënteren op een leven in dienst van zending en evangelisatie.

Pagina Afbeelding Gericht op Evangelisatie