Discipelschapstraining

Wanneer we als kinderen van Hem geboren zijn, mogen we opgroeien in het geloof en in de relatie met de Heer. Om te kunnen groeien als Christen is het belangrijk dat we ons de volgende dingen steeds meer eigen maken, in het besef dat niemand ooit uitgeleerd is;

  • we leren Zijn woord te lezen en toe te passen,
  • we gaan Zijn stem verstaan en leren die te onderscheiden,
  • we ontwikkelen een gebedsleven,
  • we ontdekken onze gaven en talenten en gaan die gebruiken,
  • we ontwikkelen het verlangen en het vermogen om het evangelie te delen
  • we helpen anderen om te groeien.

De groeigroep is de plek bij uitstek waar we dit met elkaar oefenen. Daarom heeft ook iedereen vanaf ongeveer 20 jaar in onze gemeente een plekje in een groeigroep.

Pagina Afbeelding Discipelschapstraining