Onze gemeente

Wij zijn gewone mensen die met elkaar proberen het geloof in een bijzondere God in deze tijd vorm te geven.

Omzien naar mensen, investeren in onze relatie met God en met elkaar zodat Jezus steeds meer zichtbaar wordt, is voor ons de kern van het gemeente zijn.

 _________________________________________________

 

Zondagochtenddienst

Inmiddels vinden er weer regelmatig diensten plaats, waarbij de coronaregels in acht worden genomen.

Wilt u meer informatie over onze diensten? Hebt u andere vragen?
Of hebt u behoefte aan een gesprek?

Bel naar onze voorganger: 06-21973580

of mail: secretariaatimmanuel10@gmail.com

Pagina Afbeelding Onze gemeente